مدیریت میزان حجم مصرفی اینترنت

مدیریت میزان حجم مصرفی اینترنت

سامانه امور مشترکین شرکت IPnet این سامانه به صورت منظم مورد بررسی، مانیتوریگ و آزمایش های دقیق قرار می گیرد و ما از عملکرد آن اطمینان داریم. همچنین سیستم های مدیریت حساب مشترکین علاوه بر نظارت داخلی توسط سازمان های دولتی و حاکمیتی متولی اینترنت و امنیت شبکه مورد بررسی قرار می گیرد پس می…

ادامه مطلب