تنظیمات مودم TENDA

تنظیمات مودم تندا به صورت وب انجام میشود. به این معنا که شما با استفاده از مرورگر گوشی یا کامپیوتر میتونید وارد مودم شوید و تنظیمات رو اعمال کنید.

با وارد کردن IP پیشفرض 192.168.1.1 در مرورگر وارد صفحه ي اول ورود به تنظیمات مودم شوید .در این صفحه باید usernameوpassword واردکنیدکه درحالت پیش فرض هردو adminهستن. سپس روي loginکلیک کنید.

page1image4126755168

بعد از ورود به صفحه ي اصلی تنظیمات مودم تندا در قسمت countryگزینه ي ایران رو انتخاب کنید و در قسمتISP ، نام سرویس دهنده ي اینترنت خودتون رو Other انتخاب کنید .

مقادیر VPI 0و 35 VCI انتخاب کنید.

در قسمت internet connection typeگزینه ي PPPOEرو انتخاب کنید در ادامه اطلاعات username و password رو در کادر بنویسید . این مشخصات را از شرکت دریافت کنید.

 

page1image4126755568

در قسمت Wireless Setup Wireless SSID نام مورد نظر خود را وارد کنید

Wireless Key، رمزي بین 8 تا 64 کاراکتر و ترجیحاً ترکیبی از اعداد، حروف کوچک و بزرگ انتخاب کنید تا هک کردن مودم سختتر یا غیرممکن شود.

تنظیمات مودم تندا رو ذخیره کرده سپس مودم رو خاموش و دوباره روشن کنید. بعد از روشن شدن مودم، چراغ Adslبه حالت ثابت و چراغ internet در حالت چشمک زن قرار میگیره که نشون دهنده ي اتصال صحیح شما به اینترنت است.

براي ورود به تنظیمات روي Advanced در سمت راست بالا کلیک کنید.

 

page2image4123732112

مخفی کردن اسم مودم

از جمله تنظیمات مودم تندا، مخفی کردن اسم مودمه. براي این کار در صفحه يAdvanced ، از سمت چپ دکمه ي Wireless و بعد Basic رو انتخاب کنید. با انتخاب گزینه ي Hide Access Point مودم رو مخفی کنید. در این قسمت SSID اسم مودم رو هم میتونید تغییر بدید.

تنظیمات پیشرفته مودم تندا در رمزگذاري

براي اینکه مودم شما هک نشه یکی از سادهترین راهها بعد از انتخاب رمز سخت و طولانی، استفاده از رمزگذاري WPA2است. واردWireless و بعد قسمت Security بشید و در قسمت Network Authentication  نوع رمزگذاري WPA2-PSK رو انتخاب کنید که امنترین نوع رمزگذاریه. در آخر تنظیمات رو Save کنید.

استفاده از مک آدرس

یکی دیگر از تنظیمات مودم تندا، راههاي مقابله با هک کردن مودم که با استفاده از مک آدرس انجام می شود. براي این کار فقط باید Mac Address دستگاه هایی رو که میخواهید به مودم وصل بشوند، در مودم تندا خود ثبت کنید. با این کار حتی اگر کسی رمز مودم شما رو بداند، تا زمانی که شما مک آدرس اون دستگاه را در لیست خود قرار ندهید، نمیتواند به مودم شما وصل شود.

براي فعال کردن مک آدرس به قسمت wireless و بعد mac filter برید. در صفحه يmac filter ، اول دکمه ي Add رو بزنید و در صفحه اي که باز میشود مطابق تصویر زیر مک آدرس دستگاه موردنظر کامپیوتر یا موبایل رو وارد کنید و در پایین، دکمه ي Apply/Save رو فشار بدید. هنگامیکه مک آدرسهاي موردنظر رو وارد کردید در همین صفحه روي دکمه ي Allow کلیک کنید.

براي همه ي دستگاهها همین کار رو تکرار کنید. یعنی دکمه ي add و سپس وارد کردن mac address و بعد applyرا انتخاب کنید.

page3image4154233088