رادیو مکرونیک مدل LHG520.000.000 ریال
رادیو مکرونیک مدل sxt5 استوک15.000.000 ریال
رادیو مکرونیک مدل sq5 استوک10.000.000 ریال
کابل cable caty6 sftp رشته. غیر فلوک. متری200.000 ریال
رادیو مکرونیک LHGXL530.000.000 ریال

شما میتوانید محصولات شرکت صنعت پردازش اطلاعات گلستان (IPnet) از این صفحه مشاهده کنید